De diëtistenpraktijk met bite

DieetZO is de specialist op het gebied van voeding en dieet bij ziekte en gezondheid. Werkzaam in Purmerend, Broek op Langedijk, Alkmaar, Heerhugowaard, Hippolytushoef, Den Oever, Hoorn en Zwaag.

Betaling

De facturering en debiteurenadministratie geschiedt rechtstreeks aan zorgverzekeraars via internetportaal Vecozo. Indien dit niet mogelijk is, ontvangt u een factuur. In dat geval bent u zelf de betaling verschuldigd. U kunt de betaling overmaken op ING bankrekeningnummer NL02 ABNA 0823 1997 54 ten name van DieetZO. In de meeste gevallen kunt u de factuur vervolgens indienen bij uw zorgverzekeraar. Dit is afhankelijk van de afspraken die daarover door de desbetreffende zorgverzekeraar zijn gemaakt.

Huisbezoek

Indien u om medische redenen niet in staat bent om naar het spreekuur te komen, kan de diëtist bij u thuis langskomen. U dient dan wel een verwijzing te hebben, waarop het verzoek voor een huisbezoek met ja is omcirkeld. Een familielid of een medisch professional zou ook een verwijzing voor u kunnen verzorgen. Vervolgens krijgt u aan huis het dieetadvies.

Tarieven

Tarieven met ingang van 1 januari 2018.

Diëtistenconsulten met verwijsbrief of via Directe Toegankelijkheid Diëtetiek

In het basispakket van de ziektekostenverzekering zijn drie behandeluren dieetadvies opgenomen. Er zijn aanvullende verzekeringen die behandeluren dieetadvies tot een maximum bedrag of uren extra vergoeden. Raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarden.

Niet-gecontracteerde zorg*

Basistarief: € 15,50 per 15 minuten
Eerste consult: € 93,00 90 minuten (incl. 30 minuten administratietijd)
Vervolgconsulten € 15,50 15 minuten
Vervolgconsulten € 31,00 30 minuten
Groepsbehandeling € 15,50 per 15 minuten per persoon
Toeslag bij huisbezoek € 27,50 per consult
Niet nagekomen eerste consult € 62,00
Niet nagekomen vervolgconsult € 15,50

Diëtistenconsulten zonder verwijsbrief / medische indicatie

Eerste consult € 90,00 75 minuten (incl. 15 minuten administratietijd)
Vervolgconsult € 18,00 15 minuten
Vervolgconsult € 36,00 30 minuten

* Niet-gecontracteerde zorg:

  • zorg aan cliënten die niet verzekerd zijn;
  • zorg aan cliënten van zorgverzekeraars met wie geen contract is afgesloten;
  • zorg die buiten de drie urenregeling valt (en eventuele aanvullende verzekering valt) en die u dus zelf betaalt.

Toelichting behandeltijd

De behandeltijd die de diëtist in rekening brengt bestaat uit twee componenten:

  1. de directe tijd: de tijd waarbij u als cliënt aanwezig bent;
  2. de indirecte tijd: de tijd die de diëtist besteedt  aan o.a. het berekenen en samenstellen van een persoonlijk advies, het informeren van de verwijzer en het registreren van uw gegevens. Hier bent u als cliënt doorgaans niet bij aanwezig. Een consult bestaat uit directe en indirecte tijd. De totaal bestede tijd wordt afgerond op kwartieren.

Verhindering

Consulten die niet eerder dan 24 uur van te voren geannuleerd zijn, kunnen bij u in rekening gebracht worden. Indien een te annuleren consult op de dag na een weekend of feestdag valt, dient u uiterlijk de werkdag ervoor, vóór 18.00 uur, te annuleren. De rekening bedraagt ten hoogste drie maal het kwartiertarief.

The contents of your info box. It's very easy to create and customize.